تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - بازی با خمیر بازی
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

سلام دوستان

برای درست کردن نوشابه با خمیر

و روژ لب

وماهی

ذرت یا بلال

باتشکر