تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - کاریکاتور
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

 

پذیرایی از قذافی پس از مرگ...

امان از اعتیاد به بازی های کامپیوتری...