تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - کاردستی من
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

 

]چند عکس از کاردستی که درست کردم..

 

کاردستی4