تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - ایده جدید
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

سلام..

این هم چند ایده خوب برای ساختن کاردستی..