تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - معرفی سایتها
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

http://www.koodakan.org/HC/index.htm

http://links.p30download.com/archives/7805.php

وسایت خرید لیوان وغیره اون هم باطرح من

www.picuu.com/s.aو http://picuu.com/s.a2

وفروشگام

http://assady.shopingfa.com/

 

http://www.banoo.net/thread-11400.html

http://www.lezzatekardasti.com/

واین سایت جدید منhttp://kenanaonline.com/assady

http://www.iranian-handicraft.com/

http://www.eshiraz.ir/main/fa/esHandicraft,00007

http://www.kabe-kariman.com/index.php?sid=1&slc_lang=fa

این هم سایت جدیدی بنام خاله لیلی

http://khaleleila.com/

این هم سایت مذهبی حتما برید

http://www.shia.es/